Autovuokrauksen ehdot

Autovuokraus

Vuokrakohteena on ajoneuvo, jonka haltija on Haavi Global Oy. 

Tämän sopimuksen allekirjoituksella Vuokralleottaja vakuuttaa Vuokralleantajalle, että Vuokralleottaja on tutustunut vuokrakohteeseen ja siitä annettuihin tietoihin ja että vuokrakohde vastaa niitä vaatimuksia, joita Vuokralleottajalla on vuokrakohteen kunnon, soveltuvuuden, kestävyyden tai muiden ominaisuuksien suhteen. Vuokralleantajalla ei ole asiantuntemusta vuokrakohteen soveltumisesta käyttötarkoitukseensa tai sen teknisistä ominaisuuksista yleisesti. Vuokrakohde on Vuokralleantajan omaisuutta. Vuokralleottaja ei tämän sopimuksen perusteella saa vuokrakohdetta omistukseensa. Vuokralleottaja ei saa myydä, vuokrata, pantata, eikä millään muullakaan tavalla luovuttaa vuokrakohdetta tai sen osaa kolmannelle osapuolelle. Mikäli vuokrakohde ulosmitataan tai pannaan takavarikkoon, Vuokralleottajan tulee heti saattaa ao. viranomaisen tietoon Vuokralleantajan omistusoikeus vuokrakohteeseen ja ilmoittaa Vuokralleantajalle tapahtuneesta. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle tämän etujen valvomisesta aiheutuneet kustannukset.

Vuokraaja

On vähintään 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on voimassa oleva ajokortti.

Vuokra-aika

Vuokra-aika on määräaikainen ja se on sovittu lomakkeen alemmissa kohdissa. Vuokralleantaja luovuttaa vuokrakohteen Vuokralleottajalle vuokrasuhteen ensimmäisenä päivänä. Vuokrasuhteen päättyessä Vuokralleottajan on palautettava vuokrakohde Vuokralleantajan erikseen määrittämään paikkaan. Ajoneuvo on palautettava täyteen tankattuna. Vajaasta tankista sovitaan myöhemmin sopiva korvaus yhdessä vuokralleantajan ja ottajan välillä. Myöhästyneestä palautuksesta perimme lisähinnan 1h / 5€.


Vuokranmaksu

Arvonlisäverollinen vuokra on ilmoitettu täytettävässä kohdassa. Vuokran määrä on kiinteä koko vuokra-ajan ilman erikseen säädettyä kilometrirajaa. Vuokra on suoritettava ennen vuokrauksen alkua ja se toteutetaan pääsääntöisesti luottokortilla ajolle.fi/varaus -sivulla. Vuokranmaksun viivästyessä erääntyneelle vuokralle on suoritettava viivästyskorkoa korkolain (633/1982) mukaan. 

Peruutusoikeus

Kuluttajaasiakkailla on 14 päivän oikeus peruttaa varauksensa. Tämä ei kuitenkaan päde, jos vuokraus on alkanut tai on alkamassa 48 tunnin sisällä peruutuksen ilmoitusta.

Vakuutus ja vastuunjako

Vakuus on oletusarvoisesti 1500€ mutta sen voi madaltaa 500€ ostettavalla paketilla sivustolla ajolle.fi/varaus. Vakuutta ei makseta ennakkoon vaan sen voi autovuokraamo veloituttaa asiakkaan luottokortilta jos vahinko sattuu. Jos asiakas ei käytä luottokorttia – hän on velvollinen antamaan vakuuden ennakkona tilisiirtona tai muulla vastaavalla tavalla. Vakuus palautetaan kokonaisena vuokrauksen jälkeen tai vähennettynä jos ajoneuvossa on vuokrauksen aikana sattuneita puutteita. 

Vuokraaja kantaa täyttä vastuuta autosta ja siihen liittyvistä lisävarusteista aina siihen asti, kunnes auto on palautettu vuokraamon edustajalle. Vuokraajan tulee korvata kaikki autolle ja sen varusteille aiheutuneet vahingot sekä kadonneet osat sopimuksessa mainitun omavastuun määrään saakka, kunhan vuokraaja on ilmoittanut vahingosta vuokrausehtojen mukaisesti. Mikäli tätä ei ole tehty, vuokraaja on vastuussa kaikista vahingoista kokonaisuudessaan.

Jos vuokraaja syyllistyy tahallisuuteen, törkeään tuottamukseen, ajaa alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena, käyttää autoa kilpailuun tai harjoitteluun, rikollisiin tarkoituksiin tai luovuttaa auton kolmannelle osapuolelle ilman vuokraamon lupaa, hän on velvollinen korvaamaan kaikki vahingot kokonaisuudessaan, riippumatta sovitun omavastuun määrästä. Vuokra-ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirheet, ylikuormituksesta johtuvat maksut tai sakot ovat vuokraajan vastuulla.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan auton liikennevakuutuksesta aiheutuneen seisonta-ajan vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Vuokraaja vapautuu yllä mainituista korvausvelvollisuuksista, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingoistaan liikenne-, palo-, varkaus- tai muun vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Mitä vuokra-autossa ei saa tehdä:

 

    • Polttaa tupakkaa tai vastaavia tuotteita.

    • Käyttää laittomuuksien toteuttamiseen.

    • Ajaa päihtyneenä.

    • Luovuttaa ajo-oikeutta, jollekkin muulle, kuin ajopaketin omaavalle. (Sovittava Ajolle kanssa)

 

Open chat
Heippa! 👋
Miten voisin auttaa?