Autovuokrauksen ehdot

Autovuokraus

Vuokrakohteena on ajoneuvo, jonka haltija on Haavi Global Oy. 

Tämän sopimuksen allekirjoituksella Vuokralleottaja vakuuttaa Vuokralleantajalle, että Vuokralleottaja on tutustunut vuokrakohteeseen ja siitä annettuihin tietoihin ja että vuokrakohde vastaa niitä vaatimuksia, joita Vuokralleottajalla on vuokrakohteen kunnon, soveltuvuuden, kestävyyden tai muiden ominaisuuksien suhteen. Vuokralleantajalla ei ole asiantuntemusta vuokrakohteen soveltumisesta käyttötarkoitukseensa tai sen teknisistä ominaisuuksista yleisesti. Vuokrakohde on Vuokralleantajan omaisuutta. Vuokralleottaja ei tämän sopimuksen perusteella saa vuokrakohdetta omistukseensa. Vuokralleottaja ei saa myydä, vuokrata, pantata, eikä millään muullakaan tavalla luovuttaa vuokrakohdetta tai sen osaa kolmannelle osapuolelle. Mikäli vuokrakohde ulosmitataan tai pannaan takavarikkoon, Vuokralleottajan tulee heti saattaa ao. viranomaisen tietoon Vuokralleantajan omistusoikeus vuokrakohteeseen ja ilmoittaa Vuokralleantajalle tapahtuneesta. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle tämän etujen valvomisesta aiheutuneet kustannukset.

Vuokraaja

On vähintään 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on voimassa oleva ajokortti.

Vuokra-aika

Vuokra-aika on määräaikainen ja se on sovittu lomakkeen alemmissa kohdissa. Vuokralleantaja luovuttaa vuokrakohteen Vuokralleottajalle vuokrasuhteen ensimmäisenä päivänä. Vuokrasuhteen päättyessä Vuokralleottajan on palautettava vuokrakohde Vuokralleantajan erikseen määrittämään paikkaan. Ajoneuvo on palautettava täyteen tankattuna. Vajaasta tankista sovitaan myöhemmin sopiva korvaus yhdessä vuokralleantajan ja ottajan välillä. Myöhästyneestä palautuksesta perimme lisähinnan 1h / 5€. Yli 24h- tuntia myöhästymisestä rikosilmoitus.

Vuokranmaksu

Arvonlisäverollinen vuokra on ilmoitettu täytettävässä kohdassa. Vuokran määrä on kiinteä koko vuokra-ajan ilman erikseen säädettyä kilometrirajaa. Vuokra on suoritettava ennen vuokrauksen alkua Vuokralleantajan erikseen ilmoittamalle pankkitilille. Vuokranmaksun viivästyessä erääntyneelle vuokralle on suoritettava viivästyskorkoa korkolain (633/1982) mukaan. 


Vuokra-aika, palautus ja lisämaksut

Vuokra-aika on määräaikainen ja se on sovittu vuokratessa ajoneuvoa. Vuokralleantaja luovuttaa vuokrakohteen Vuokralleottajalle vuokrasuhteen ensimmäisenä päivänä. Vuokrasuhteen päättyessä Vuokralleottajan on palautettava vuokrakohde Vuokralleantajan erikseen määrittämään paikkaan.

Ajoneuvo on palautettava täyteen tankattuna. Vajaasta tankista perimme seuraavasti:
– alle 20% puuttuu = 20€
– alle 50% puuttuu = 50€
– alle 75% puuttuu = 75€

Maksutavat

Oletusarvoisesti ajoneuvon vuokraajan on aina käytettävä luottokorttia. Tämä mahdollistaa luottosuhteen myös autovuokraamoon, jossa omavastuuta ei tarvitse maksaa kuin vasta jos ajoneuvolle on sattunut vahinko. Vaihtoehtoiset maksutavat ovat mm. tilisiirto, käteinen, debit-kortti, mobilepay – mutta näissä maksutavoissa ennakkoon on maksettava 250€ takuu, joka palautetaan kokonaisuudessaan, jos ajoneuvo palautetaan sopimusehtojen mukaisessa kunnossa.

Vakuutus ja vastuunjako

Vuokraaja kantaa täyttä vastuuta autosta ja siihen liittyvistä lisävarusteista aina siihen asti, kunnes auto on palautettu vuokraamon edustajalle. Vuokraajan tulee korvata kaikki autolle ja sen varusteille aiheutuneet vahingot sekä kadonneet osat sopimuksessa mainitun omavastuun määrään saakka, kunhan vuokraaja on ilmoittanut vahingosta vuokrausehtojen mukaisesti. Mikäli tätä ei ole tehty, vuokraaja on vastuussa kaikista vahingoista kokonaisuudessaan.

Oletusarvoinen omavastuu vahinkotapahtumassa on 1500€. Tätä on mahdollista pienentää ostettavalla vakuudella, joka laskee omavastuun, tutustu vaihtoehtoihin tilausvaiheessa.

Jos vuokraaja syyllistyy tahallisuuteen, törkeään tuottamukseen, ajaa alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena, käyttää autoa kilpailuun tai harjoitteluun, rikollisiin tarkoituksiin tai luovuttaa auton kolmannelle osapuolelle ilman vuokraamon lupaa, hän on velvollinen korvaamaan kaikki vahingot kokonaisuudessaan, riippumatta sovitun omavastuun määrästä. Vuokra-ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirheet, ylikuormituksesta johtuvat maksut tai sakot ovat vuokraajan vastuulla.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan auton liikennevakuutuksesta aiheutuneen seisonta-ajan vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Vuokraaja vapautuu yllä mainituista korvausvelvollisuuksista, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingoistaan liikenne-, palo-, varkaus- tai muun vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Peruutusoikeus

Kuluttajaasiakkailla on 14 päivän oikeus peruttaa varauksensa. Tämä ei kuitenkaan päde, jos vuokraus on alkanut tai on alkamassa 48 tunnin sisällä peruutuksen ilmoitusta.

 

Pyydä maksulinkki!

Open chat
Heippa! 👋
Miten voisin auttaa?