Ajolle Autovuokraamo

Hyvä tietää autovuokrauksesta

Vakuutus ja vastuunjako

Vuokraaja kantaa täyttä vastuuta autosta ja siihen liittyvistä lisävarusteista aina siihen asti, kunnes auto on palautettu vuokraamon edustajalle. Vuokraajan tulee korvata kaikki autolle ja sen varusteille aiheutuneet vahingot sekä kadonneet osat sopimuksessa mainitun omavastuun määrään saakka, kunhan vuokraaja on ilmoittanut vahingosta vuokrausehtojen mukaisesti. Mikäli tätä ei ole tehty, vuokraaja on vastuussa kaikista vahingoista kokonaisuudessaan.

Oletusarvoinen omavastuu vahinkotapahtumassa on 1500€. Tätä on mahdollista pienentää ostettavalla vakuudella, joka laskee omavastuun, tutustu vaihtoehtoihin tilausvaiheessa.

Jos vuokraaja syyllistyy tahallisuuteen, törkeään tuottamukseen, ajaa alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena, käyttää autoa kilpailuun tai harjoitteluun, rikollisiin tarkoituksiin tai luovuttaa auton kolmannelle osapuolelle ilman vuokraamon lupaa, hän on velvollinen korvaamaan kaikki vahingot kokonaisuudessaan, riippumatta sovitun omavastuun määrästä. Vuokra-ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirheet, ylikuormituksesta johtuvat maksut tai sakot ovat vuokraajan vastuulla.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan auton liikennevakuutuksesta aiheutuneen seisonta-ajan vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Vuokraaja vapautuu yllä mainituista korvausvelvollisuuksista, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingoistaan liikenne-, palo-, varkaus- tai muun vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Autot ovat oletusarvoisesti 100% täysin tankattuja. Tällöin vuokraajan vastuulla on palautuksessakin palauttaa auto täyteen tankattuna. 

Ajoneuvo on palautettava täyteen tankattuna. Vajaasta tankista perimme seuraavasti:
– alle 20% puuttuu = 20€
– alle 50% puuttuu = 50€
– alle 75% puuttuu = 75€
–  alle 90% puuttuu = 95€

Oletusarvoisesti ajoneuvon vuokraajan on aina käytettävä luottokorttia. Tämä mahdollistaa luottosuhteen myös autovuokraamoon, jossa omavastuuta ei tarvitse maksaa kuin vasta jos ajoneuvolle on sattunut vahinko. Vaihtoehtoiset maksutavat ovat mm. tilisiirto, käteinen, debit-kortti, mobilepay – mutta näissä maksutavoissa ennakkoon on maksettava 250€ takuu, joka palautetaan kokonaisuudessaan, jos ajoneuvo palautetaan sopimusehtojen mukaisessa kunnossa ja vastaavalla polttoainemäärällä.

Kuluttajaasiakkailla on 14 päivän oikeus peruttaa varauksensa. Tämä ei kuitenkaan päde, jos vuokraus on alkanut tai on alkamassa 48 tunnin sisällä peruutuksen ilmoitusta.

Pyydä maksulinkki!

Open chat
Heippa! 👋
Miten voisin auttaa?